FRÍDA VE STRÁNI                                                                   

19.3.2011

Na začátku byla touha. Touha dělat kroužky keramiky pro děti, dělat práci, kterou mám ráda, která má smysl, dělat práci, co nás uživí… ¨

Kdyby mi někdo před dvěmi lety řekl, že budu mít v pronájmu dílnu U Davidů, myslela bych si, že se zbláznil. Když jsem tam poprvé vstoupila, za ruku dvouletá dvojčata, bylo to jako vstoupit do kostela, do nebe keramika… Tak silný dojem. Hledala jsem práci. Tenkrát to nevyšlo. Nakonec jsme si s dětmi na šest let „odskočily“ do Jindřichovi pod Smrkem, kde bychom asi zůstaly, kdyby k nám nepřibyla Rozárka. Nová mateřská a nové hledání práce…Dílna v obývacím pokoji, mokrá okna, pec na chodbě…

 

 Začalo to v Hopíku, keramika pro nejmenší- děkuji p.Cermanová , pak Šikulka a pár i jiných kurzíků, další kroužek v Měchenicích v Clubíku a všude cenné zkušenosti a časem neúnosné tahání krabic a hlíny sem tam. Jednala jsem o zřízení dílny ve škole ve Štěchovicích- nedostatek prostoru, ve školce- prostory sklepní, projekt nevyšel. Všem, kdo mi v tomto období pomáhaly a držely palce velký dík.

 

 Dílna U Davidů v tu dobu už byla dlouho prázdná. Vánoce 2009 mě stály spoustu sil, času a odvahy v rozhodování, zdali mám jít do tak riskantního plánu- pro matku s třemi dětmi po mateřské bez finančního zajištění, bez jistoty jestli uspěji. Dílna se měla rozjet v dubnu. Mytí, škrábání omítky, malování, stěhování, shánění peněz a vybavení… Pokusy o propagaci, výpočty příjmů a plány na splácení půjček. Počítačový kurz v ĆSŹ Nekázance- p. Kláře velmi děkuji za pomoc s plakáty a za logo a za velkou podporu, někdy toho bylo moc a laskavá slova mi daly sílu pokračovat.

 

 A všechno se tak pěkně protahovalo, až Den otevřených dveří 29.9.2010 se spoustou nedodělaných věcí. První kurzy a předvánoční jarmárek. Do konce roku týdně skoro 50dětí v pěti kroužcích. Po novém roce díky nemocím, horám a pravděpodobně i mé únavě- menšímu nasazení- některé děti nechodí (asi 1/3), či úplně přestala chodit…Nutnost přeorganizovat a nastavit pravidla- jako u všech kroužků je nutné placení 3měsíce předem, dítě pokud možno omlouvat- měla jsem i jen jedno na hodině, bylo to pěkné, ale bohužel dotovat kroužky nemohu, pokud bude míň jak 6dětí, budu muset kroužek zrušit. Maximální počet je 10.

 

 Pravidelná docházka je důležitá k osvojení si důležitých pracovních návyků a postupů, bez kterých dojde k znehodnocení výrobku- praskání, ulomení, rozstřelení; k učení trpělivosti, dokončení započatého, pomáhání si navzájem, rozvoje fantasie a osobnosti, učení tolerance, nechat mluvit druhé a zároveň naučit se prosadit- ne na úkor hlasitosti… Jsme na začátku, poznáváme se a navzájem se učíme.

 

 Rodičům dětí děkuji za důvěru a jakékoliv nápady, připomínky, informace mi pomohou zlepšovat chod kroužků a akcí, děkuji všem, kdo mi pomohli, zvláště paní družinářce Míše, p.učitelce MŠ a p.ředitelce, Kroutilům za kamínka díky nimž jsme zvládly zimu, Vendulce za kritiku a velkou podporu, mému muži a mámě, Heleně Martanové- bez níž by nebyla nová pec a materiál do začátku a Heleně Kosíkové, děkuji.

 Rádi bychom akce rozšířily o další radosti- divadélko, soutěže, malování na velké plátno, ale zatím nám chybí spojenci a finance.

 

 Dělat práci, co nás baví, navzájem se učit, tvořit a vyrábět krásné věci, dělat radost jiným a tím i sobě, vytvořit prostor pro setkávání a předávání informací, vytvořit pracovní místa. Najít místo ve společnosti. Najít sám sebe. Rozvíjet se.

 

Zdravím a ať se daří

                                             Daniela Demeterová   info tel.: 732 75 00 56

                                             SPŠK Bechyně 1989

                                             Keramo Vršovice

                                             Kampa Praha ……..Kohoutov Rekvalifikace lektor keramiky 2009

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.